Ledar- och medarbetarutveckling

Ledar- och medarbetarutveckling


För att få en bra arbetsmiljö behöver människorna i en organisation, förutom de fysiska arbetsmiljöfaktorerna, känna trygghet, att de är sedda, utföra meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns en utvecklingsmöjlighet inom verksamheten. När människan har dessa komponenter i sin arbetsmiljö ökar motivationen och prestationen och företaget får ut mycket mer av varje medarbetare.

Genom coachande samtal med chefer och medarbetare kan vi öppna upp för att öka motivation och drivkrafter. Då uppfyller företaget att personen känner sig sedd, de får en utvecklingsmöjlighet och kan finna meningsfullhet i sina arbetsuppgifter. De kan också få en trygghet genom de samtal som förs. Coachningen kan ske mot uppsatta mål från företaget eller som fri coachning som den enskilda ledaren/medarbetaren väljer.

Kontakta oss så kan vi prata vidare om er utveckling av ledare och medarbetare!