Arbetsmiljötjänster

Kontakta oss då ni behöver hjälp med frågor inom arbetsmiljöområdet!


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppbyggnad och stöttning i ert systematiskt arbetsmiljöarbete, i form av riskanalyser, åtgärdsförslag, skyddsronder, mätningar av tex. damm-, buller- och kvarts och utredning om när medicinska kontroller behöver utföras. Vi kan även vara med vid skyddskommittéer som sakstöd, rådgivare vid utformning av skyddsinstruktioner och.

Kemikaliearbete

Rådgivare vid val av kemikalier, kemikalieinventeringar och utbildningar om de kemikalier ni använder. Vi kan även delta som sakstöd vid kemikaliekommitté möten.

Arbetsmiljölagstiftning

Upprättande av laglista, laggenomgångar och undersökning av lagefterlevnad och förslag till åtgärder.

Kontakta oss så kan vi prata vidare om vad just ni behöver!