Välkommen till SWAR

SWAR hjälper arbetsgivare att få välmående personal och ökad produktivitet.

En modern arbetsmiljöpartner


SWAR är en modern arbetsmiljöpartner som vet att välmående personal bidrar till ökad produktion och bättre kvalitet. Genom den kunskapen hjälper vi företag och organisationer att nå sina mål.

SWARS tjänster är bl a:

  • Samordnaren – verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Grupp- och individutveckling
  • Arbetsmiljötjänster
  • ”Hyra en arbetsmiljösamordnare”